Her bor:

Varmemester: Torben Christensen  

Vilhelm Bergsøes Vej 47, kld. Telefon 86 10 29 83
Træffetid kl. 8.00 til kl 9.00

 

KUN:

Udenfor normal arbejdstid ved fx. sprængt vandrør, strømsvigt, hærværk, brand/storm skader.

Men husk, det er kun ved skader der menes at have en karakter af, at bygningerne kan tage skade, at du skal benytte service telefonen.

I tilfælde af misbrug, vil du som beboer blive faktureret for udkald og arbejde.

Tlf.: 38 17 10 71

Service telefon